Kết quả cuộc thi

KẾT QUẢ ĐỢT THI TÌM HIỂU MỘT SỐ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ HÔN NHÂN GIA ĐÌNH, BÌNH ĐẰNG GIỚI, PHÒNG CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH

Giải nhất: Bà Nguyễn Thị Hiền, Số CMND 186***255, Số điện thoại: 0349***659, Xã Tân Sơn

Giải nhì: Bà Lê Thị Đức, Số CMND 186***411, Số điện thoại: 0976***084, Xã Tân Thắng

Giải ba: Ông Lê Văn Minh, Số CMND 182***859, số điện thoại: 0971***967, Xã Tân Thắng

Giải khuyến khích:

1. Bà Trần Thị Nhẫn, Số CMND 182***114, Số điện thoại: 0979***899, xã Quỳnh Giang

2. Bà Phạm Thị Hà, Số CMND 181***920, Số điện thoại: 0383***450, xã Quỳnh Hưng

3. Ông Hồ Nghĩa Phúc, Số CMND 182***556, Số điện thoại: 0964***919, Đồn Biên phòng
Quỳnh Thuận (148)

4. Bà Kiều Thị Phương, Số CMND 182***268, Số điện thoại: 0983***709, Thị trấn Cầu Giát

5. Ông Hồ Đức Bang, Số CMND 182***222, Số điện thoại: 0985***989, Phòng GD&ĐT

 

KẾT QUẢ ĐỢT THI TÌM HIỂU LUẬT PHÒNG CHỐNG TÁC HẠI CỦA RƯỢU, BIA

Giải nhất: Ông Phạm Quang Huy, Số CMND 186***974, Số điện thoại: 097****041, Xã Quỳnh Yên      

Giải nhì: Bà Trần Thị Quỳnh, Số CMND 182***044, Số điện thoại: 096****118, Xã Quỳnh Nghĩa

Giải ba: Bà Hồ Thị Nhàn, Số CMND 182***609, Số điện thoại: 096****358, Xã Quỳnh Nghĩa       

Giải khuyến khích:

  1. Ông Thái Thị Danh, Số CMND 186***827, Số điện thoại 037****026, Xã Quỳnh Thanh
  2. Ông Phạm Văn Dương, Số CMND 186***721, Số điện thoại 091****246, Xã Quỳnh Hưng
  3. Bà Trần Thị Tuyết, Số CMND 186***337, Số điện thoại 037****833, Xã Quỳnh Ngọc
  4. Bà Vũ Thị Hải Yến, Số CMND 186***147, Số điện thoại 036****999, xã Quỳnh Giang
  5. Bà Vũ Thị Hà Giang, Số CMND 182***102, Số điện thoại 034****622, Xã Quỳnh Hưng

KẾT QUẢ ĐỢT THI TÌM HIỂU LUẬT AN NINH MẠNG

Giải nhất: Bà Nguyễn Thị Hiền, Số CMND: 186***355, Số điện thoại: 034****659, Xã Tân Sơn       

Giải nhì: Ông Trần Văn Lâm, Số CMND: 187***115, Số điện thoại: 034****919, Xã Quỳnh Thanh

Giải ba: Ông Phạm Quang Huy, Số CMND: 186***974, Số điện thoại: 097****041, Xã Quỳnh Yên       

Giải khuyến khích:

  1. Ông Đinh Gia Bảo, Số điện thoại: 097****019, Thị trấn Cầu Giát
  2. Ông Nguyễn Văn Tuyển, Số CMND: 186***112, Số điện thoại: 093****588, Xã Quỳnh Giang
  3. Ông Cao văn Lợi, Số CMND: 181***436, Số điện thoại: 038****055, Xã Quỳnh Giang
  4. Bà Nguyễn Thị Hồng, Số CMND: 182***405, Số điện thoại: 0968***273, Thị trấn Cầu Giát
  5. Bà Hồ Thị Hòa, Số CMND: 186***396, Số điện thoại: 097****633, Xã Quỳnh Minh